KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ORJİN SPOR TEKS.TUR.İNŞ.LTD.ŞTİ  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme üyelerimiz ve misafirleri, üye adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, mobil uygulama kullanıcılarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

2. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

3. Veri Sorumlusu

ORJİN SPOR TEKS.TUR.İNŞ.LTD.ŞTİ (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

4. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Aşağıdaki konularda özellikle sizleri aydınlatmak isteriz:

Üyelik esnasında web kamera ile çekilen fotoğraf:
Üyelik esnasında web kamera ile fotoğraf çekimi yapılarak üyelik sistemine yüklenmekte ve üyeliği kullanan kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilmektedir.Üyelik kartı, tesis girişlerinde kullanılır.

Suistimallerin engellenmesi amacıyla, üyelerimiz üyelik kartını veya parmak izi geometrik şeklini okutmak gibi diğer yöntemlerle tesise giriş yaptığında üyenin fotoğrafı sadece resepsiyon personelinin görebileceği bir ekranda görünerek, giriş yapan kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir.

Geometrik Parmak İzi Tanımlama:

Tesis girişlerinde turnikeler bulunmaktadır.Turnikeden geçmek isteyen üyelerimiz parmağını, platforma yerleştirir. Okuyucu  parmak izi numarasının bağlı olduğu veriyi platformdaki parmak izinin geometrik şeklini dönüştürdüğü kriptolu kod ile kıyaslar.Eşleşme durumunda doğrulama onayı verir. Bahse konu sistem parmak izi (üyeye ait ve sadece kendisi tarafından kullanılan) sistem verisi herhangi bir yerde depolanmamakta ve hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır.

Söz konusu uygulama ile tesise giren kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilebilmektedir.Turnike ile parmak izinin geometrik şeklini okutarak geçiş tamamen isteğe bağlı olup, dileyen üyeler üyelik kartını okutmak suretiyle de tesise giriş sağlayabilirler. Uygulamanın amacı tesise girişlerde güvenlik sağlanması, üye olmayan kişilerin tesise girişinin engellenmesi, giriş çıkışların takibi ve değerli üyelerimizin güven ve huzur içinde spor yapabilmesini sağlamaktır.

Ses ve görüntü kayıtları:

Güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi veya olumsuzluklar, kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olaylar meydana geldiğinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, olayların tespiti, gereken kişi ve kurumların bilgilendirilmesi, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi, hizmetin verilebilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla;

 • Tesis, resepsiyon ve koridorlarında, genel tesis alanlarında, ofis alanlarında, açık/kapalı havuz alanlarında,basket sahası alanlarında, erkek soyunma odaları koridor ve diğer soyunma odaları giriş koridorlarında, çocuk kulübü alanlarında, açık/kapalı otopark alanlarında, teras, kafe ve dinlenme alanlarında, fitness/aerobik, cardio, spining, curcuit, serbest ağırlık vb. egzersiz salon ve stüdyolarında ses ve görüntü özelliği olan araçlar ile takip, gözlem, izleme ve kayıt sistemleri ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Dileyen üyelerimizden, beden kitle endeksi, bazal metabolizma hesaplanması ve uygun diyet programının verilebilmesi amacı ile boy, kilo ve sağlık verisi içeren formlar aracılığı ile sağlık verileri toplanmaktadır.Söz konusu kişisel veriler tamamen üyelerimizin tercih ve talebi üzerine uzmanlarımız tarafından üyelerimize uygun diyet ve spor programları sunulabilmesi amacıyla toplanmaktadır.
Spor tesislerinin işletilmesi kapsamında vermiş olduğumuz fitness, aerobik, pilates, personel trainer, diyetisyen,masaj, hamam, sauna, buhar odası ve havuz kullanımı gibi muhtelif hizmetlerimizin (“Tesis Kullanımı”) ifası ile ilgili, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, hizmetlerin ve sözleşmelerin ifası, Tesis Kullanımının ve harcamalarının tespiti, güvenliğin sağlanması, güvenlik kayıtlarının tutulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin ifası, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, reklam, tanıtım ve kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunulması, Şirketimizin iç ve dış denetimlere hazırlanması, promosyon, üyelik, sadakat vb amaçlarla satış amaçlı kartların oluşturulması, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin reklam, kampanya, bilgilendirme gibi amaçlarla kullanılması, müşteri portföyümüzün analiz edilmesi, gibi nedenlerle,Tesis Kullanımı nedeniyle aramızda kurulan hukuki ilişki kapsamında,

 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi,Segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,iletişim,optimizasyon,denetim,risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme,skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Şirket’e açıklamanıza konu olan Şirket ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak,

Amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • Şirket’in bağlı bulunduğu dan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirket Genel Müdürlük, Tesisler (şubeler) ve anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, Tesislerde bulunan ses ve/veya görüntü kaydeden cihazlar (ses kayıt cihazları ve video kameralar), giriş ve çıkış kart sistemleri, geometrik parmak izi (parmak geometrik şekli vb.) okuyucuları, tesis kullanımı veya üyelik görüşmeleri esnasında doldurulan formlar, diyetisyen, doktor, uzman ve antrenör görüşmeleri, kimlik fotokopileri, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

7. Kişisel Verilerinizin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Şirketimiz ile yapmış olduğunuz üyelik sözleşmenizin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, zamanaşımı süreleri boyunca sadece üyelik sözleşmesi saklanmaktadır.

Bunlar dışında kalan parmak izi, parola, resim, diyetisyen, program önerileri gibi kişisel verileriniz şirketimizin periyodik imha dönemlerinde silinmektedir.

8. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta  adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Adnan kahveci mah.Yavuz Sultan Selim bulvarı Perlavista avm B blok Residence kat 4 daire 19/20  Beylikdüzü/Beykent/İSTANBUL adresine verebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@orjinfitness.com e-posta adresine yapabilirsiniz. (Mersis No: 064703588500028)
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.